SIKADUR 752 | KEO EPOXY BƠM XỬ LÝ NỨT KẾT CẤU BÊ TÔNG

Sử dụng: Xử lý nứt kết cấu cho bê tông

Màu: Vàng nhạt/ không màu

Đóng gói: Bộ 1 kg

Khối lượng thể tích: ~ 1.1 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

2

2

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.