SIKAFLOOR 24N PURCEM | VỮA PHỦ SÀN TỰ SAN PHẲNG

Sử dụng: Lớp vữa phủ tự san phẳng gốc polyurethane có màu cho sàn chịu tải trọng vừa

Màu :Xanh, xám và kem

Bao Bì:

Thành phần A : 3.22 kg/ can

Thành phần B : 2.98kg / can

Thành phần C : 13.71 kg / bao

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<