Sikafloor-263 SL HC | Phủ Gốc Epoxy Tự San Phẳng

Ứng Dụng: Sikafloor-263 SL HC là chất kết dính Epoxy đa năng hai thành phần.

Màu:

+  Thành phần A: Nhựa: dạng lỏng, có màu

+  Thành phần B: Chất làm cứng: dạng lỏng, không màu

Bao Bì:

+ Thành phần A           –        7.9kg/can

+Thành phần B            –        2.1kg/can

+ Thành phần A +B     –         Bộ 10 kg

+ Thành phần A           –         15.8kg/can

+ Thành phần B           –         4.2kg/can

+ Thành phần A +B     –         Bộ 20 kg

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<