SIKAFLOOR REPAIR EPOCEM MODULE | CHẤT QUÉT LÓT

Sử dụng: Chất quét lót cho hệ thống phủ sàn Sikafloor Epocem

Dạng/Màu: Lỏng/ Hơi trắng

Đóng gói: 4kg/bộ 2 thành phần (A: 1.14 kg/can, B: 2,86 kg/can)

Khối lượng thể tích: khoảng 1,05 kg/lít (thành phần A+B)

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<