SIKAGARD 62 | SƠN CHỐNG THẤM EPOXY 2 THÀNH PHẦN

Sử dụng: Lớp phủ bảo vệ chống thấm gốc epoxy 2 thành phần kháng hóa chất

– Phần A: 9 kg/ gói– Phần B: 3 kg/ gói

– Hỗn hợp A+B: 12 kg/ hỗn hợp

– Khối lượng thể tích:

+ Phần A: ~ 1.45 kg/lít

+ Phần B: ~ 1.02 kg/lít

+ Hỗn hợp: ~ 1.37 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<