SikaGrind-736 (VN) | Phụ Gia Trợ Nghiền

Sử dụng: Phụ gia dạng lỏng, có tính năng trợ nghiền cho xi măng và nâng cao các đặc tính khác cho xi măng.

Đóng gói: Giao hàng dạng xá

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<