SikaGrind-874 VN | Phụ Gia Trợ Nghiền

Sử dụng: chất hỗ trợ nghiền dạng lỏng, không có Clo thể hiện tính hiệu quả cao.

Đóng gói:  Bồn 1000 kg, giao hàng bằng xe bồn.

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<