SIKALASTIC 110 | SƠN CHỐNG THẤM PU 1 THÀNH PHẦN

2.200.000,0

Sử dụng: Chống thấm đàn hồi kháng tia UV gốc PU 1 thành phần

Đóng gói:  Thùng 20kg

Định mức: 1.5-2 kg/m2

Màu sắc hoàn thiện: Đen

<

<