Sikament MPH | Phụ Gia Kéo Dài Thời Gian Ninh Kết

Sử dụng: Phụ gia siêu hóa dẻo, kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

Định lượng: 1.13-1.15 kg/lít

Đóng gói: 5/25/200/1000 Lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<