Sikament MR-1 | Phụ Gia Kéo Dài Thời Gian Ninh Kết

Sử dụng: Phụ gia siêu dẻo , giảm nước ở mức độ trung bình, duy trì độ sụt, tránh phân tầng cho bê tông

Định lượng: 1.145-1.165 kg/lít

Đóng gói: 5/25/200/1000 Lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<