SIKAMENT RMC | PHỤ GIA KÉO DÀI THỜI GIAN NINH KẾT

4.200.000,0

Sử dung: Phụ gia giảm nước, phụ gia kéo dài thời gian ninh kết

Dạng / Màu : Chất lỏng / Màu nâu.

Đóng gói : Thùng 5 / 25 / 200 lít

Khối lượng thể tích: 1.110 – 1.135 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<