SikaPlast-151 V | Phụ Gia Giảm Nước Cao Cấp Cho Bê Tông

Sử dụng: Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông trên cơ sở phối trộn của PCE polyme thế hệ thứ 3.

Đóng gói: 25 / 200 / 1000 L

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<