SikaPlast-215 | Phụ Gia Làm Giảm Nước Cao Cấp

Sử dụng: Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông trên cơ sở phối trộn của PCE polymer thế hệ  thứ 3.

Đóng gói: 5 / 25 / 200 / 1000 L

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<