SikaPlast-234 | Phụ Gia Bê Tông Siêu Hóa Dẻo

Sử dụng: Chất siêu dẻo bê tông hiệu suất cao dựa trên các polyme PCE thế hệ thứ 3.

Đóng gói: 5 / 25 / 200 / 1000 L

Xuất xứ: Sika Việt Nam