SIKAPLAST 257 | PHỤ GIA GIẢM NƯỚC

5.000.000,0

Sử dụng: Phụ gia giảm nước trung bình, Phụ gia duy trì độ sụt

Đóng gói 5 / 25 / 200 / 1000 L

Ngoại quan / Màu sắc Chất lỏng màu nâu

Khối lượng thể tích 1.110–1.135 kg/l (tại 25°C)

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<