SikaPlast-308 | Phụ Gia Bê Tông Siêu Hóa Dẻo

Ứng Dụng: SikaPlast-308 là phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông mềm, xốp dễ thi công.

Màu: Chất lỏng màu nâu

Bao Bì: 200 / 1000 L

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<