SikaTard-1 VN | Phụ Gia Kiểm Soát Quá Trình Hydrate Hóa Của Bê Tông

Sử dụng: Phụ gia kiểm soát quá trình hydrate hóa của xi măng.

Đóng gói: 200/1000 lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<