Thinner C | Dung Môi Pha Sơn Công Nghiệp

Ứng Dụng: Thinners C là dung môi pha sơn dạng công nghiệp

Đóng gói: 05 L, 20 L, 200 L

Quy Cách: 180L\Phuy

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<