KEO SILICONE SILIRUB AC GỐC ACETOXY

– Trám khe kính, cửa và cửa sổ
– Trám khe kết nối
– Trám khe trong sản xuất tủ lạnh và container
– Trám khe hệ thống điều hòa không khí

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.