SOUDAFOAM FR | BỌT TRƯƠNG NỞ CHỐNG CHÁY

220.000,0

Sử dụng: Keo bọt nở chống cháy

Đóng gói: Chai 750ml

Xuất xứ: SOUDAL – PHÁP

<

<