TCK-1401 | CHẤT KẾT DÍNH EPOXY ĐA NĂNG

1.100.000,0

Sử dụng: Chất kết dính, Niêm phong, Sửa chữa bê tông

Đóng gói: Bộ 9kg

Xuất xứ: TCK – Hàn Quốc

2

2