VINKEMS SHOTCREX SL2 | PHỤ GIA BÊ TÔNG PHUN

Sử dụng: Phụ gia dạng lỏng cho bê tông phun khô và phun ướt

Đóng gói: Phuy 200 lít

Xuất xứ: VINKEMS

<

<