QUICSEAL 601H Keo dán gạch độ dẻo cao

(đánh giá) 1283 đã bán

Giá: Liên hệ

Loại sản phẩm                                                     Dạng bột

Màu sắc                                                              Xám hoặc trắng

Tỷ lệ trộn                                                            25 kg QUICSEAL 601H trộn với

                                                                        khoảng 5.75 – 6.25 lít nước

Tỷ trọng sau trộn                                                  1.70 g/cm3

Thời gian công tác                                                Khoảng 2 giờ

Mua ngay
Danh mục: