BAUMERK WHITECOAT CHỐNG THẤM GỐC POLYURETHANE

(đánh giá) 0 đã bán

1,740,000  VND

0,75 – 1,50 kg / m2 cho mỗi lớp.

Đề xuất ít nhất 2 lớp ứng dụng.

Khuyến nghị 2 – 3 kg / m2 trong ống thoát nước và máng xối mưa; 3 – 4 kg / m2 trên sân thượng

Xô nhựa 20 kg

Đóng gói

Mua ngay
Danh mục: