BESTPRIMER EP702 | SƠN LÓT EPOXY HAI THÀNH PHẦN

(đánh giá) 1646 đã bán

Giá: Liên hệ

SƠN LÓT EPOXY HAI THÀNH PHẦN BESTPRIMER EP702

Thành phần A:     1.10 ± 0.01 kg/lít (25oC)

Thành phần B:     1.04 ± 0.01 kg/lít (25oC)

Thành phần A+B: 1.05 ± 0.01 kg/lít (25oC)

 

Mua ngay
Mã: BESTPRIMER EP702 Danh mục: