Cọ Lăn DECOR PRO- Thanh Bình

(đánh giá) 1384 đã bán

VND

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Xóa
DÒNG SP DECOR PRO
VẢI POLYACRYLIC
POLYESTER
ĐỘ DÀY 12MM – 14MM
TRỤC TRỤC ĐƠN
KHẢ NĂNG THAY ỐNG ĐƯỢC
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
SKU: N/A Category:

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 100MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 100MM - TO

CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 100MM – TO

 

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC08 310mm x 100mm 14mm 40mm 5.7mm vải 3 màu: trắng, vàng, xám 139.7 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 32.2 kg 200 cây 0.15 m3

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 150 MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 150 MM - TO

CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 150 MM – TO

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC09 310mm x 150mm 14mm 40mm 5.7mm vải 3 màu: trắng, vàng, xám 167.6 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 32.2 kg 200 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 230 MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 230 MM - TOCỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 230 MM - TO

CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 230 MM – TO

 

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC10 310mm x 230mm 14mm 40mm 5.7mm vải 3 màu: trắng, vàng, xám 239.7 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 32.1 kg 130 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 100 MM-TO

CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 100 MM-TO

CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 100 MM-TO

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC11 310mm x 100mm 12mm 53mm 5.7mm Vải vàng nhạt 152.6 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 30.5 kg 180 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 150 MM-TO

CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 150 MM-TO

CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 150 MM-TO

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC12 310mm x 150mm 12mm 53mm 5.7mm Vải vàng nhạt 190.5 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 29 kg 150 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 240 MM-TO

CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 240 MM-TO

CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 240 MM-TO

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC13 310mm x 240mm 12mm 53mm 5.7mm Vải vàng nhạt 244 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 100 cây 100 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 100 MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 100 MM - TO

CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 100 MM – TO

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC05 310mm x 100mm 14mm 40mm 5.7mm vải trắng sọc vàng 136.4 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 32 kg 200 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 150 MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 150 MM - TO

CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 150 MM – TO

 

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC06 310mm x 150mm 14mm 40mm 5.7mm vải trắng sọc vàng 171.6 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 27.4 kg 150 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 230 MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 230 MM - TO

CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 230 MM – TO

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC07 310mm x 230mm 14mm 40mm 5.7mm vải trắng sọc vàng 222.2 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 28.7 kg 120 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR-PRO VÀNG TRƠN 100 MM – TO

CỌ LĂN DECOR-PRO VÀNG TRƠN 100 MM - TO

CỌ LĂN DECOR-PRO VÀNG TRƠN 100 MM – TO

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC01 310mm x 100mm 14mm 40mm 5.7mm vải vàng trơn 134.2 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 30.7 kg 200 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO VÀNG TRƠN 150 MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO VÀNG TRƠN 150 MM - TO

CỌ LĂN DECOR- PRO VÀNG TRƠN 150 MM – TO

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC02 310mm x 150mm 14mm 40mm 5.7mm vải vàng trơn 163 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 28.1 kg 150 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR – PRO VÀNG TRƠN 200 MM – TO

CỌ LĂN DECOR - PRO VÀNG TRƠN 200 MM - TO

CỌ LĂN DECOR – PRO VÀNG TRƠN 200 MM – TO

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC03 310mm x 200mm 14mm 40mm 5.7mm vải vàng trơn 184.35 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 25.8 kg 120 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO VÀNG TRƠN 230 MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO VÀNG TRƠN 230 MM - TO

CỌ LĂN DECOR- PRO VÀNG TRƠN 230 MM – TO

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC04 310mm x 230mm 14mm 40mm 5.7mm vải vàng trơn 233 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 28 kg 120 cây 0.15 m3

Danh mục: Dụng cụ cầm tay

Sản phẩm liên quan :

Cọ Lăn DECOR PRO- Thanh Bình

Co FILAMENT Cán Vàng – Thanh Bình

Cọ FILAMENT Cán Nâu – Thanh Bình

Cọ FILAMENT Cán Xám – Thanh Bình

Cọ FILAMENT Cán Gỗ Sợi Tím– Thanh Bình

LIÊN HỆ BÁO GIÁ – MUA HÀNG

[wpseo_all_locations id = “all” max_number = “200” show_state = “1” show_country = “1” show_phone = “1” show_phone_2 = “1” show_fax = “1” show_email = “1” show_logo = “0” orderby = title đặt hàng = ASC]

Specification: Cọ Lăn DECOR PRO- Thanh Bình

Hãng sản xuất

Loại sản phẩm

Cọ Lăn

KÍCH CỠ

100 MM, 150 MM, 200 MM, 230 MM

Đánh giá Cọ Lăn DECOR PRO- Thanh Bình
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cọ Lăn DECOR PRO- Thanh Bình
Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
  +

  Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách mua hàng

  Chưa có đánh giá nào.

  Hỏi đáp

  Không có bình luận nào

  Cọ Lăn DECOR PRO- Thanh Bình
  Cọ Lăn DECOR PRO- Thanh Bình
  antienhung.com
  Logo
  Enable registration in settings - general
  Shopping cart