KCC PAINT CRETE MF VỮA POLYURETHANE TỰ PHẲNG ( 3 – 6 mm )

  (đánh giá) 0 đã bán

  Giá: Liên hệ

  KCC I-Krete MF đóng gói 20Kg/Bộ trong đó thành phần A = 3kg, thành phần B = 3kg và thành phần C = 14kg

  KCC I-Krete HF đóng gói 32Kg/Bộ trong đó thành phần A = 3kg, thành phần B = 3kg, thành phần C = 14kg và thành phần D = 12kg

  Xem thêm: Bảng màu sơn KCC

  Hãng sản xuất

  Loại sản phẩm

  Sản phẩm gốc Epoxy

  Mua ngay