MASTER EMACO P158 Chất kết dính cho bê tông và vữa

(đánh giá) 1585 đã bán

Giá: Liên hệ

Dạng                                     Lỏng

Màu sắc                                Trắng sữa

Thành phần polyme                20%

Tỉ trọng                                1.007kg/lt

Độ Ph                                   10.5

Mua ngay
Danh mục: