MasterCem LS 3366 – Phụ gia xi măng chất lượng cao

(đánh giá) 1041 đã bán

Giá: Liên hệ

Ở 25oC
Hình thái : Lỏng
Màu sắc : Nâu đậm
pH : 8.0 – 11.0
Tỉ trọng (kg/L) : 1.040 – 1.080

Cung cấp theo phuy 205 lít, bồn 1000 lít hoặc cung cấp theo dạng bơm.

Mua ngay
Danh mục: