MasterCem LS 3382 – Phụ gia xi măng chất lượng cao

(đánh giá) 1872 đã bán

Giá: Liên hệ

ĐÓNG GÓI

Được cung cấp theo phuy 205 lít, bồn 1000 lít hoặc cung cấp theo dạng bơm.

HẠN DÙNG

Có thể được sử dụng trong vòng 12 tháng trong điều kiện bảo quản ở nhiệt độ trên 5oC trong thùng còn được niêm kín.

Mua ngay
Danh mục: