Masterflow 810 Vữa xi măng không co ngót

(đánh giá) 1167 đã bán

Giá: Liên hệ

Dạng                                     : Bột

Màu sắc                                : Xám xi măng 

Nước trộn :

Vữa chảy                              : 18%

Vữa trát                                 : 12.8 – 13.6%

Tỷ trọng ướt

Vữa chảy                              : 2.18kg/L

Vữa trát                                 : 2.26kg/L

Mua ngay
Danh mục: