MEMBRANE BPR 101 BAUMERK | SƠN LÓT CHỐNG THẤM BITUM

(đánh giá) 0 đã bán

660,000  VND

Định mức tiêu thụ

0,400 kg / m² cho mỗi lớp

Đóng gói

Lon kim loại 17 kg

Thùng 200 kg

Đóng gói

Mua ngay
Danh mục: