235.000912.500
30.000 / chiếc
110.000 / túi 1 kg
137.500 / bao 25 kg
250.000 / m2 (vật tư + nhân công)
Gọi ngay