1.100.000 / cuộn 20 mét
1.000 / báo giá
375.000 / bao 25 kg
1.850.000 / 1 m3 (nhân công + vật tư)
1.900.000 / cuộn 20 mét
339.000 / bình (sử dụng cho 1200 đinh)
Gọi ngay