1.100.000 / cuộn 20 mét
1.000 / báo giá
375.000 / bao 25 kg
1.850.000 / 1 m3 (nhân công + vật tư)
339.000 / bình (sử dụng cho 1200 đinh)
400.000 / chiếc
Gọi điện
Nhắn tin SMS
0911.18.16.18