1.100.000 / cuộn 20 mét
2.400.000 / cuộn 20md
375.000 / bao 25 kg
Gọi ngay