Sikafloor-263 SL HC | Phủ Gốc Epoxy Tự San Phẳng

5.00 (19 đánh giá) 1102 đã bán

1,870,000  VND

+ Thành phần A           –        7.9kg/can

+Thành phần B            –        2.1kg/can

+ Thành phần A +B     –         Bộ 10 kg

+ Thành phần A           –         15.8kg/can

+ Thành phần B           –         4.2kg/can

+ Thành phần A +B     –         Bộ 20 kg

Hãng sản xuất

Loại sản phẩm

Vữa tự san phẳng

Mua ngay
Mã: Sikafloor-263 SL HC Danh mục: