Simon® Pene-Seal phụ gia chống thấm cho bê tông

(đánh giá) 1867 đã bán

Giá: Liên hệ

• Dạng :                                        Bột
• Màu :                                          Xám
• Lực bám dính :                            1.5 N/mm2
• Khả năng kháng hóa chất (pH ≥ : đạt tiêu chuẩn ASTM C-267-77.
• Thời gian cho phép thi công :       Khoảng 90 phút ở 30oC.
• Nhiệt độ cho phép thi công :        Trên 5oC.
• Khối lượng thể tích :                    2.0 ± 0.1 kg/lít. (sau khi trộn)

Mua ngay
Danh mục: