Sơn JOTA QD TOPCOAT

(đánh giá) 1464 đã bán

Giá: Liên hệ

  • Thể tích chất rắn: 45 ± 2 %
  • Cấp độ bóng (GU 60 °): bóng (70-85)
  • VOC-EU (lý thuyết): 451 gam/lít
  • Điểm chớp cháy: 36 độ C
  • Tỷ trọng: 1.1 kg/lít
  • Mô tả về độ bóng: Theo định nghĩa của nhãn hàng Jotun.
  • Chiều dày khô: khoảng 30 – 50 μm
  • Chiều dày ướt: từ 65 – 110 μm
  • Định mức phủ lý thuyết: 15 – 9 m²/l
Mua ngay
Danh mục: