Sơn nội thất cao cấp Dulux Inspire

(đánh giá) 1900 đã bán

Giá: Liên hệ

  • 46 – 68% tỷ lệ chất bột khoáng và nhựa gốc Polymer.
  • 1 – 10% chất phụ gia.
  • 31 – 44% nước.
  • Tỷ lệ các chất VOC dưới 30g/lít.
  • Độ phủ trên lý thuyết 12 – 14m2/lít mỗi lớp sơn.
Mua ngay
Danh mục: