Vinkems® Floor SLE-100 loại vữa san bằng 3 thành phần

(đánh giá) 1011 đã bán

Giá: Liên hệ

• Dạng màu: Thành phần A : Lỏng / hơi trắng
                   Thành phần B : Lỏng / hơi trắng
                   Thành phần C : Bột / xám

Bộ 23 kg (thành phần A + B + C)
• Thành phần A: 1.14 kg/thùng
• Thành phần B: 2.86 kg/thùng
• Thành phần C: 19 kg/bao

Mua ngay
Danh mục: