Vinkems® Grout 4HF/2HF vữa rót trộn sẵn gốc xi măng

(đánh giá) 1535 đã bán

Giá: Liên hệ

• Dạng : Bột
• Màu sắc : Xám bê tông
• Khối lượng thể tích : 2.2 kg/lít
• Độ giãn nở sau 24h : ≥ 0.1%
• Độ chảy lỏng sau 10 phút : 27 – 32cm
• Thời gian bắt đầu ninh kết : 5 – 9 giờ
• Cường độ nén : ASTM C109-99
– 1 ngày : ≥ 25 (N/mm2)
– 3 ngày : ≥ 40 (N/mm2)
– 7 ngày : ≥ 50 (N/mm2)
– 28 ngày : ≥ 60 (N/mm2)

Mua ngay
Danh mục: