VITEC PR 02 Sơn lót epoxy không dung môi

(đánh giá) 1798 đã bán

Giá: Liên hệ

  • Số thành phần: 2 thành phần
  •  Trạng thái: Lỏng
  •  Tỷ lệ trộn: A:B = 1: 2 (theo khối lượng)
  •  Thời gian thi công ở     10°C: 50 phút
                                          20°C: 40 phút
                                          30°C: 30 phút
  •  Nhiệt độ màng khô: >10°C
Mua ngay
Danh mục: