VITEC PR 03 Sơn lót trên nền ẩm

(đánh giá) 1576 đã bán

Giá: Liên hệ

  •  Số thành phần: 2 thành phần
  •  Trạng thái: Lỏng
  •  Tỷ lệ trộn: A:B = 1: 3 (theo khối lượng)
  •  Thời gian thi công ở 10°C: 60 phút
    20°C: 50 phút
    30°C: 45 phút
  •  Nhiệt độ màng khô: >10°C
Mua ngay
Danh mục: