NEOMAX LEVELING 81 VỮA TỰ SAN PHẲNG

(đánh giá) 1981 đã bán

770,000  VND

Neomax Leveling 81

Thành phần A:
Trạng thái: Dạng bột;
Màu sắc: Màu ghi xám.

Thành phần B:
Trạng thái: Dạng lỏng;
Màu sắc: Màu trắng sữa.

QUY CÁCH: 

Bộ 29.5 kg:
Thành phần A: 25 kg;
Thành phần B: 4.5 kg.

Mua ngay
Danh mục: