Sơn chống thấm BestSeal AC402

Đóng gói: 20kg/1 bộ 2 sản phẩm.
Định mức: tối thiểu: 1 kg/m2/lớp /1 mm và tối đa: 2kg/m2/lớp /1 mm.
Xuất xứ: Bestmix – Việt Nam

<

<