Sơn chống thấm và trám bít Bestseal AC404

Đóng gói: 1, 5, 25,  210 kg/thùng
Thời gian bảo quản: 12 tháng
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

<

<