Sơn kẻ đường, sơn tấm chắn con lươn K462 – 7033 (vàng)