Sơn kẻ đường, sơn tấm chắn con lươn KOVA K462-263A (đỏ)