SƠN NIPPON PAINT VIRUSGUARD KHÁNG VIRUS VÀ KHÁNG KHUẨN

SƠN NIPPON PAINT VIRUSGUARD

  • Kháng virus
  • Kháng khuẩn
  • Rất nhẹ mùi (VOC thấp)
  • Dễ dàng lau chùi 
  • Chịu chùi rửa rất tốt 
  • Chống nấm mốc 
  • Bền màu
  • Bảo trì dễ dàng
  • Bền màu
2

2