SƠN TILAC GREY PRIMER | SƠN LÓT CHO KIM LOẠI CHỨA SẮT

Sơn Tilac Grey Primer

  • Màu : Xám
  • Hoàn thiện : Mờ
  • Tỷ trọng : 1.54 ± 0.05
  • Hàm lượng rắn : 55 ± 2 theo thể tích
2

2