Cốt sợi bê tông Dramix 3D 65/35 BG

55.000,0

Thông số kỹ thuật

  • Chiều dài: 35mm
  • Đường kính: 0.55mm
  • Cường độ: 1345 N/mm2
  • 14.531 fibres/kg
  • Thiết kế đề xuất: 15kg/m3 tương đương 8.0 kg /m3